AIKUISTEN PALVELUT YLI 25-VUOTIAILLE

Työllistymiseen, kuntoutukseen, työ -ja toimintakyvyn sekä hyvinvoinnin kohentamiseen ja omien jatkosuunnitelmien toteuttamiseen tähtääviä palveluita!

Monipuolisia valmennuksen välineitä ja valmennusympäristöjä sinun tavoitteidesi ja elämäntilanteesi mukaisesti!

Valmennusjaksoille voit tulla työkokeiluun, kuntouttavaan työtoimintaan, työharjoitteluun sekä työssäoppimiseen.

 

Valmennuksen välineitä:

 • Yksilöllinen tuki ja ohjaus
 • Ryhmävalmennus/ohjaus
 • Työvalmennus
 • Yritysyhteistyövalmennus/työhönvalmennus
 • Osallisuus ja yhteisöllisyys

 

Tuki ja ohjaus:

 • omaan elämäntilanteeseen, arjen taitoihin, työ –ja toimintakykyyn sekä omien tavoitteiden kartoittamiseen, suunnitelmien tekemiseen ja toteuttamiseen sekä oman työhyvinvoinnin kehittämiseen, tyhy-toimintoihin
 • koulutus –ja työllistymismahdollisuuksien kartoittamiseen, työllistymiseen ja työllistymismahdollisuuksien parantamiseen. Työhönvalmennuksella autetaan kehittämään  työnhakutaitoja sekä tuetaan tavoitteen (työkokeilupaikka, opiskelu -tai työpaikka) saavuttamisessa. Tavoitteen saavuttamisen jälkeen valmennuksella autetaan hakijaa myös pysymään saavuttamassaan paikassa.
 • yritys –ja oppilaitosvierailuihin, asuinympäristön eri harrastus -ja toimintamahdollisuuksiin tutustumiseen
 • työkokemuksen saamiseen, työ –ja toimintayhteisössä toimimiseen
 • perehdytykseen, työskentelyyn ja toimintaan eri työ –ja toimintaympäristöissä
 • omien valmiuksien ja taitojen kehittämiseen/kartoittamiseen työtehtävissä
 • toimimiseen vertaistuellisessa ryhmässä, sosiaalisissa tilanteissa

 

Aikuisten palvelut:

Työriihiryhmät (Hyvinkää)

Työriihi (Hyvinkää, Riihimäki)

Kierrätyskeskus (Hyvinkää)

SER Kierrätys (Hyvinkää)

HRAKS Riihimäki – Aikuiset

HRAKS Loppi – Aikuiset

HRAKS Hausjärvi – Aikuiset

Työhönvalmennus