HRAKS on osatoteuttajana ​Fokus-hankkeessa. Hankkeessa luodaan erityistä tukea työllistymisessään tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisen ja uraohjauksen toimintamalli, joka sisältää toiminnan opiskelun aikana, nivelvaiheessa ja opiskelun jälkeen yhteistyössä oppilaitosten, työpaikkojen ja muiden palvelujen tuottajien kanssa.

Hankkeen aikana HRAKS kehittää, rakentaa ja käyttöönottaa pelillistetyn työllistymisen kehittämisalustan, jonka tavoitteena on edistää osatyökykyisten työllistymistä. Alusta tarjoaa hankkeen eri toimijoiden, myös HRAKSin, osatyökykyisille asiakkaille ja opiskelijoille erilaisia työllistymispolkuja.

HRAKS hankkii ostopalveluna alustan teknologiaratkaisun. Kehittämisalustan toteutuksesta vastaa projektityöntekijä yhteistyössä valitun palveluntuottajan, alueen yritysten ja oppilaitosten sekä hankkeen toteutukseen osallistuvien opiskelijoiden ja työttömien kanssa. HRAKSin vahvaa asiantuntemusta alueen työllisyydenhoidosta hyödynnetään hankkeen aikana.

HRAKSin osahankkeen toteutusta koordinoi sisäinen projektiryhmä, johon kuuluu HRAKSin johdon edustaja, Hyria koulutuksen edustaja, projektityöntekijä sekä vähintään kahden eri yrityksen/työnantajan edustajat.

Hanketta hallinnoi Invalidiliitto ry / Validia Ammattiopisto. Muita oppilaitoskumppaneina ovat Hyria koulutus, Keuda ja Seurakuntaopisto. Asiantuntijakumppaneina ovat Vates ja Kuntoutussäätiö.

Hanke kestää vuoden 2018 loppuun asti. Hankkeen rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö, ja se on osa hallituksen kärkihankkeisiin sisältyvää ja STM:n johtamaa OTE-hanketta.

 

Lisätiedot:

Kristiina Kauranen, työhönvalmentaja
050 381 9991
kristiina.kauranen(at)hraks.fi