Osuma – maahanmuuttajien osaaminen ja työllistymispolut näkyviksi

Osuma-hankkeen päätavoite on kehittää alueellinen maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia parantava palvelujen tuottamisen malli, joka vakiintuu osaksi hanketta toteuttavien tahojen normaalitoimintaa. Keskeistä mallissa on hanketoimijoiden välinen kiinteä yhteistyö Pohjois-Uudellamaalla sekä Riihimäen seutukunnassa maahanmuuttajien työllistymistä edistävissä palveluissa. Mallin kehittämisen myötä maahanmuuttajien ohjautuminen työllistymistä edistävien ohjaus- ja koulutuspalvelujen piiriin tehostuu ja heille tuotettavien ohjaus- ja koulutuspalvelujen tarjonta alueella laajenee.

Osumassa HRAKS:n hankekumppaneina toimivat Hyria, HAMK, Laurea sekä Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy.

Lue lisää hankkeesta Hyrian kotisivuilta.