Facebook Instagram Youtube Hraks in english

Enemmän mahdollisuuksia hyvään elämään.

Puh. 019 778 3000 | Ota yhteyttä

HRAKS vaihtaa vuoden vaihteessa nimensä Hyria säätiöksi

HRAKS vaihtaa vuoden vaihteessa nimensä Hyria säätiöksi

HRAKS eli Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö vaihtaa nimeään 1.1.2018. Säätiön uudeksi nimeksi tulee Hyria säätiö sr. Hyria ja HRAKS ovat tiivistäneet yhteistyötään konsortiomaisella toimintatavalla jo muutamia vuosia. Myös molempien toimijoiden kesällä valmistuneita strategioita on työstetty rinnakkain ja tulevaisuuden suuntaviivat on rakennettu yhteiselle pohjalle kuunnellen asiakkaita, alueen kuntia ja elinkeinoelämää.

HRAKSin toiminnanjohtaja Karel McLeod Smithin mukaan muutos on pelkkää nimenvaihdosta suurempi. ”Toimimme tiiviissä yhteistyössä Hyrian kanssa jo ennen nimenmuutostakin. Aktiivinen yhdessä tehty työ antaa asiakkaillemme entistä paremmat mahdollisuudet kuntoutua, kouluttautua ja työllistyä. Uusi nimi kuvaa Hyrian ja HRAKSin yhteistä tahto- ja tavoitetilaa tukea alueen kilpailukykyä laadukkaan, oikein mitoitetun koulutustarjonnan keinoin painottaen myös inhimillisyyttä ja sosiaalista vastuuta.”

Muutos tuo etuja asiakkaille, opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille

Säätiön asiakkaille ja Hyrian opiskelijoille muutos avaa uusia mahdollisuuksia ja välineitä oman tulevaisuuden rakentamiselle. Esimerkiksi säätiön palveluissa olevat nuoret ja aikuiset voivat jatkossa suorittaa pajoilla ammatillisia opintoja tai jopa kokonaisen tutkinnon osan esimerkiksi oman ammattitaidon päivittämiseksi. Tämä sujuvoittaa siirtymistä koulutukseen ja parantaa mahdollisuuksia oman työllistymisen näkökulmasta. Samoin jos Hyrian ammatillinen opiskelija tarvitsee enemmän ohjausta tai harjoittelua tai tukea vaikkapa arjenhallinnassa, hänet voidaan entistä joustavammin ohjata säätiön työpajalle, ohjattuun työkokeiluun tai muihin säätiön palveluihin.

Toimimme myös samalla alueella, samoissa verkostoissa ja samojen yritysten kanssa. Jatkossa toteuttamamme ”yhden luukun -periaate” tulee helpottamaan tätä yhteistä työtä myös yhteisten kumppaneidemme kanssa.  Oli asiana ammatillinen koulutus, työuran taitoskohdat, kuntoutuksen kysymykset tai työvoimatarpeet, kaikki tuki ja apu on saatavilla Hyria konsortiolta.

Omistussuhteisiin tai molempien yhteisöjen itsenäisyyteen nimenmuutos ei vaikuta. Hyria säätiö omistaa edelleen osan Hyriaa alueen kuntien, Hyvinkään ja Riihimäen kaupunkien sekä Hausjärven ja Lopen kuntien kanssa. Muutoksella ei myöskään ole henkilöstövaikutuksia.

Lisätietoa:

HRAKS, toiminnanjohtaja Karel McLeod-Smith, karel.mcleodsmith(at)hyria.fi, puh. 0400 738 029

Laita jakoon jos tykkäsit 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Google+
Google+
0Email this to someone
email