Hyria säätiön (ent. Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö, HRAKS) tarkoituksena on huolehtia talousalueen tarvitsemasta ammatillisesta koulutuksesta sekä sitä tukevasta nuoriin ja aikuisiin kohdistuvasta syrjäytymisen ehkäisemisestä.

Säätiö on perustettu vuonna 1971 ja sillä on pitkät perinteet alueen ammatillisen aikuiskoulutuksen (HRAKK) ja työelämän kehittämistoiminnan sektorilta. Säätiön ovat perustaneet Hyvinkään, Riihimäen, Hausjärven ja Lopen kunnat.

Kun alueemme kunnat päättivät perustaa yhteisen ammatillisen koulutusyhtiön, Hyria koulutus Oy:n, siirtyi myös kaikki säätiön entinen koulutustoiminta sinne. Hyrian syntymisen jälkeen säätiö on toiminut lähinnä ammatillisen koulutuksen tukijana mm. Hyria koulutuksen ja Suomen Ympäristöopisto Syklin osakkeenomistajaroolissa.

Säätiön kotipaikka on Hyvinkään kaupunki ja toimialueena on Hyvinkää, Riihimäki, Hausjärvi, Loppi ja Nurmijärvi.

Säätiö alueellisen työpajatoiminnan ylläpitäjänä

Alueellinen työpajatoiminta -hanke on syntyi alueen työ- ja elinkeinotoimistojen ja kuntien aloitteesta. Ammatillisen koulutuksen muututtua alueelliseksi, myös nuorten työllisyydenhoitoon ja syrjäytymisen ehkäisyyn haluttiin alueellinen ja lähellä ammatillista koulutusta toimiva järjestelmä. Asiaa selvitettiin ja todettiin, että niin nuorten kuin aikuistenkin työpajatoiminta voisivat olla yhteisesti ja alueellisesti toteutettavaa. Lisäksi työpajatoimintaan läheisesti liittyvä Etsivä nuorisotyö katsottiin alueelliseksi ja Säätiön toimintaan sopivaksi.

Alkusysäyksen jälkeen joulukuussa 2010 alueen kunnilta tuli positiiviset päätökset yhteistoiminnasta ja Säätiö valtuutettiin valmistelemaan muutokset.

Säätiöön yhdistyneet toimijat ovat Riihimäen kaupungin Työpaja Etappi, Hyrian Työmyllyt sekä Hyvinkään kaupungin Nuorten työpajatoiminta Hope ja Etsivä nuorisotyö. Tällä kokonaisuudella yhteinen toiminta alkoi suunnitelmien mukaisesti 1.1.2012. Toiminnallinen yhteys eri toimijoiden välillä on kuitenkin alkanut jo aikaisemmin.

Säätiössä nuorten ja aikuisten työelämäpalvelut pidetään toiminnallisesti ja tavoitteellisesti erillään, joskin synergiahyötyjä on paljon esimerkiksi henkilöstön koulutuksen tai erikoistilojen käytön suhteen. Nuorten ja aikuisten toiminnoilla on erilliset talousarviot ja palvelupäälliköt, jotka toimivat toimintojen esimiehinä. Koko säätiön työllisyyspalveluiden toiminnasta vastaa työllisyyspalveluiden johtaja.

Meillä on vahva kokemus nuorten ja aikuisten kanssa tehtävästä työstä niin työpajatoiminnan kuin etsivän nuorisotyön menetelmien kautta. Kohderyhmän tuntemisen lisäksi vahvuutenamme on alueen monialaisten verkostojen tuntemus ja niihin kuuluminen, sekä päivittäin verkostossa tehtävä yhteistyö.

Säätiön muu toiminta

Säätiö on osakkaana seuraavissa yhtiöissä:

Säätiön on aktiivinen toimija yhtiöidensä kautta ammatillisen koulutuksen toteuttajana ja kehittäjänä. Molemmat yhtiöt ovat oman toimialansa huipputoimijoita.