Facebook Instagram Youtube Hraks in english

Enemmän mahdollisuuksia hyvään elämään.

Puh. 019 778 3000 | Ota yhteyttä

VALMA-koulutus tuottaa tuloksia

VALMA-koulutus tuottaa tuloksia

VALMA-koulutuksen työpari, opettaja Elina Syrjänen ja valmentaja Viivi Ahde ovat tyytyväisiä VALMA-koulutusta käyvien nuorten edistymiseen.  Hyria säätiön Nastan työpajan yhteydessä järjestämässä VALMA-koulutuksessa opiskelee tällä hetkellä 25 nuorta. Koulutuksen tuottaa Hyria koulutus. Valmalaiset opiskelevat ammatillisessa koulutuksessa tarvittavia valmiuksia, esimerkiksi ryhmätyöskentelytaitoja ja digitaalista osaamista, kotitaloutta ja liikuntaa sekä tulevista ammatillisista yhteisistä aineista englantia, ruotsia ja matematiikkaa. Jokaiselle opiskelijalle tehdään oma henkilökohtainen suunnitelma, jonka mukaan opinnot etenevät niin, että kokonaisuus tukee parhaiten tulevia opiskeluvalmiuksia.

Kun VALMAn käynyt nuori hakee yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen, hän saa kuusi pistettä VALMAn päättymisvuotena ja seuraavana vuotena. Näin se, että nuori parantaa opiskeluvalmiuksiaan peruskoulun jälkeen VALMAssa ei aseta häntä yhteishaussa peruskoulunsa päättävää nuorta huonompaan asemaan. Noin vuoden mittaisessa VALMA-koulutuksessa opiskellaan 30 – 60 opintopistettä.

Välivuosi hyödyksi

VALMAan tulee tavallisia, peruskoulun käyneitä nuoria. Osa on keskeyttänyt ammattiopinnot, koska on kokenut valinneensa väärän alan.

– Tässä työssä näkyy, miten peruskoulut ovat isoja, ja osa nuorista hukkuu sinne, Syrjänen huomauttaa.

Moni kokee, ettei peruskoulussa ehtinyt saamaan riittävästi tietoa jatko-opiskelumahdollisuuksista. Ajatukset ammatin valinnan suhteen selkiytyvät VALMAn aikana. Kaikki kiitos ei kuulu tietenkään Valmalle, koska nuoret tulevat luonnostaankin vuodessa viisaammiksi.

– Osa nuorista hyötyy siitä, että he kasvavat vielä vuoden. Sitten he hakevat opiskelemaan haluamaansa alaa eivätkä samaa alaa kaverin kanssa. Osalla on todella hyvät numerot koulussa, mutta heillä voi olla vaikeuksia sosiaalisessa kanssakäymisessä, Ahde vertailee.

Osa kiinnostuu hakemaan erityisammattioppilaitoksiin, koska saa VALMA-vuoden aikana niistä lisätietoa. Erityisammattioppilaitoksissa nuoret pääsevät opiskelemaan pienemmissä ryhmissä ja enemmän yksilöllistetymmin. Tämä turvaa jatko-opintojen onnistumisen paremmin.

Työelämä tutuksi

VALMA-koulutukseen kuuluu vähintään kaksi työelämäjaksoa. Syksyllä jakso kestää neljä ja keväällä viisi viikkoa. Nuoret hakevat työpaikkaa itse. Nuoret opettelevat työelämän pelisääntöjä: työpaikkahakemuksen ja ansioluettelon tekoa, ajoissa tulemista sekä poissaoloista ilmoittamista.

Työelämäjaksolla nuori saa tietoa eri alojen työpaikoista. He näkevät myös erilaisia saman alan työpaikkoja. Ahde ja Syrjänen ovat opastaneet nuoria siinäkin, miten he itse voivat vaikuttaa työpaikan ilmapiiriin.

VALMAssa opiskelevien nuorten työelämäjaksot ovat menneet hyvin.

– Sosiaalisia tilanteita jännittävä nuori pääsi jakson alussa asiakaspalvelutehtäviin ja onnistui niissä. Hän huomasi, ettei asiakaspalvelu niin pelottavaa olekaan.  Täällä hiljainen nuori huudahti minulle reippaasti ”terve”, kun menin käymään työpaikalla, Ahde kehuu.

– On nuoria, joiden on vaikea tulla yhdeksäksi VALMAan. Kiinnostavassa työpaikassa he ovat tikkana paikalla jo kahdeksalta. Kampaamossa yksi oli päässyt värjäämään hiustenpidennyksiä. Oli hienoa, kun hän sai vastuuta sitä mukaa, kun osoitti osaamistaan, Ahde jatkaa.

Useimmat nuoret jännittävät työelämäjaksoa. Nuoret ottavat jakson tosissaan ja suhtautuvat työhön vastuullisesti.  Moni saa työelämäjaksosta positiivisen kokemuksen.

Kieliä ja matematiikkaa

VALMAssa opiskellaan myös aineita, jotka ovat ammattikoululaisille yhteisiä alasta riippumatta. Nämä aineet huomioidaan opiskelijoiden tulevissa ammatillisissa opinnoissa jo suoritetuiksi osaamispisteiksi. Nastan työpajan yhteydessä järjestettävässä VALMA:ssa yhteisiä aineita opetetaan kolmen hengen voimin. YTO-opettajan lisäksi paikalla ovat myös VALMA:n valmentaja ja opettaja. Hyvät resurssit näkyvät tuloksissa.    

– Kaikille kielijaksoon osallistuville luvattiin ykkönen arvosanaksi, jos he tekivät ja palauttivat tehtävät. Paremman arvosanan halunneet tekivät kokeen. Neljä nuorta teki ruotsin kielen kokeen, ja heidän arvosanansa olivat välillä 2 – 4. Arvosteluasteikko on yhdestä viiteen. Englanninkokeen tehneiden seitsemän valmalaisen arvosanat olivat 3,5:stä viisi miinukseen, Ahde kiittelee.

Ahtelasta ja Syrjäsestä on tärkeää, että valmalaiset löytävät oman, sisäisen motivaationsa ja ottavat itse vastuuta. Motivaatio alkaa herätä, kun omasta arjesta huomaa positiivia juttuja ja tiedostaa että osaa ja pystyy.

– Välittäminen on tärkeää. Nuoret ovat tärkeitä ja välitämme heistä, Syrjänen kiteyttää.

Taisto Lasarov  tekee työelämäjaksonsa Nastan aulapalvelussa

17-vuotias Taisto Lasarov opiskelee VALMA-koulutuksessa ja tekee siihen sisältyvän kevään työelämäjakson Nastan työpajan aulapalveluissa. VALMA-koulutuksen järjestäminen Nastan työpajan kanssa samassa talossa mahdollistaa saumattoman yhteistyön.

– Aulapalvelussa on ihan hauskaa. Avaan aamulla oven, otan aamupostin, otan ihmisiä vastaan ja katson sähköpostit sekä avaan läsnäololistat. Haen kahvit yläkertaan ja siivoan silloin tällöin. Kauppapäivänä joku aulan neljästä henkilöstä käy kaupassa, Lasarov kuvailee.

Lasarov etsii vielä alaa, jota alkaisi opiskella. Hän on kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista sekä etiikasta ja moraalista.


– Haluaisin olla yhteiskunnalle hyödyksi, hän tiivistää.

Laita jakoon jos tykkäsit 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email