ALUSTA-hanke toimii Järvenpään, Keravan, Tuusulan, Hyvinkään ja Nurmijärven välityömarkkinoilla. Asiakkaiksi voivat ohjautua 12 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä olleet tai vähintään 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneet TE-palveluiden työnhakija-asiakkaat. Asiakkaiden sopimusmuoto on työkokeilu.

Lähtökohtana ALUSTA-hankkeeseen ohjautumiselle on asiakkaan oma motivaatio ja halu etsiä tehostetusti töitä – palvelu on asiakkaalle uusi mahdollisuus muutokseen suhteessa työmarkkinoihin.

ALUSTA-hankkeessa jokaisen asiakkaan osaaminen ja työkykyisyys kartoitetaan työkokeilujaksolla. Asiakkuus alkaa kuukauden mittaisella työkokeilujaksolla, jolle asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet ja suunnitelma tavoitteen toteuttamiseksi. ALUSTA-hanke tarjoaa kohdennettuja työllisyyden hoidon palveluja, kuten työllistymisedellytysten selvittelyä sekä ura- ja työhönvalmennusta. Hankeasiakkuus sisältää henkilökohtaista tehostettua työnhakua, työnhakuasiakirjojen ja työelämävalmiuksien päivittämistä sekä ryhmävalmennusta. Jakso sisältää hankkeen asiakkaiden tarpeesta lähteviä räätälöityjä infoja esim. yrittäjyydestä tai oppisopimuksesta sekä yritysvierailuja. Hankeasiakkuuden aikana kartoitetaan ja arvioidaan asiakkaan työmarkkinavalmiuksia.

Hankkeen tavoitteena on asiakkaiden siirtyminen kohti työelämää jo kartoitusjakson aikana tai mahdollisimman pian jakson päättymisen jälkeen. Asiakkuus hankkeessa voi jatkua omaehtoisesti tehostettuna työnhakuna työelämävalmennussopimuksella. Asiakkaan sijoittuessa työhön tai työkokeiluun yritykseen, on hanketyöntekijöiden tuki ja ohjaus käytettävissä niin työntekijän kuin työnantajan puolelle hyvän ja turvallisen työsuhteen luomiseksi.

 

Ota yhteyttä:

Hankekoordinaattori Susanne Lähdemäki, 040 628 0539

Hanketyöntekijä Jukka Lehtelä, 050 347 6058
Hanketyöntekijä Mira Eriksson-Erkkilä, 050 382 2565
Hanketyöntekijä Suvi Karppila, 040 632 4446
Hanketyöntekijä Timo Westman, 040 585 1457

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi@hyria.fi

 

Lataa Alustan esite:

ALUSTA-hanke_esite