Hyria säätiölle myönnettiin elokuusta 2018 alkaen Aluehallintoviraston etsivän nuorisotyön alueellisen koordinoinnin hankkeen toteutus Uudellemaalle sekä Kanta- ja Päijät-Hämeeseen. Valtakunnallisesti etsivää nuorisotyötä koordinoidaan 16 alueella.

Katso esittelyvideo (aukeaa uuteen ikkunaan)

Etsivän nuorisotyön aluekoordinaattori kokoaa alueen kuntien etsivät yhteiseen verkostoon. Tavoitteena on alueellinen verkostoituminen ja yhteistyö, ammatillinen kehittäminen ja vertaistuellisuus. Kentältä nousevia alueellisia ilmiöitä ja viestejä viedään aluekoordinaattorin kautta Aluehallintoviraston ja etsivän nuorisotyön osaamiskeskuksen suuntaan, ja vastavuoroisesti aluekoordinaattori välittää uusimman tiedon ja ammattialan ajankohtaiset kuulumiset kuntien etsiville. Alueellisissa tapaamisissa voidaan myös kouluttautua kentältä nousseiden toiveiden mukaisesti. Alueellinen koordinaatio tukee alueen etsivän nuorisotyön tekijöiden osaamista ja työssäjaksamista, lisäksi koordinaatiolla vahvistetaan alueellisia etsivän nuorisotyön toimialan vaikuttamismahdollisuuksia valtakunnallisesti.

 

Uudenmaan etsivän nuorisotyön aluekoordinaattori

Ella Jormalainen
040 589 8369 | ella.jormalainen(at)hyria.fi

Hämeen etsivän nuorisotyön aluekoordinaattori

Jenni Koskivuori
050 379 6478 | jenni.koskivuori(at)hyria.fi