Haluatko lähteä tekemään vapaaehtoistyötä innostavassa ympäristössä, tutustua toiseen kulttuuriin ja kieleen ja samalla kehittää työelämävalmiuksiasi? EU:n tukema Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu EVS (European Voluntary Service) voisi olla silloin vaihtoehto sinulle.

EVS on vapaaehtoistyöohjelma, joka on suunnattu Euroopan unionin maissa, Islannissa, Norjassa ja Turkissa asuville nuorille sekä paikallisille yleishyödyllisille organisaatioille. EVS:n tarkoituksena on antaa nuorille elämänkokemuksia, jotka auttavat heitä itsenäistymään ja tarjoavat eväitä elämään. Ohjelmaan osallistuminen tarjoaa mahdollisuuden kartuttaa kokemuksia kansainvälisydestä ja tutustua toisen eurooppalaisen maan kulttuuriin ja siellä asuviin ihmisiin. Toteutuakseen vapaaehtoishanke eli eurooppalainen projekti vaatii kolme osapuolta: 17 – 30 –vuotiaan nuoren sekä Suomesta lähettävän organisaation ja kohdemaan vastaanottavan organisaation. Näiden kolmen välillä toteutetaan projekti, jossa nuori työskentelee 2-12 kuukautta.

Kenelle?

Ohjelmaan voivat hakea 17-30-vuotiaat EU-maiden kansalaiset sekä nuoret, joilla on pysyvä oleskelulupa johonkin EU-maahan. Osallistujan tulee olla motivoitunut tekemään kansainvälistä vapaaehtoistyötä sekä oppimaan kohdemaan kieltä ja kulttuuria. Työskentely toisessa maassa vieraalla kielellä vaatii myös joustavuutta sekä yhteistyö- ja aloitekykyä.

Kohderyhmään kuuluvat ensisijaisesti nuoret, joilla ei juurikaan ole aiempaa kansainvälistä kokemusta eikä muita kanavia kansainvälistymiseen. Esimerkiksi korkeakouluopiskelijoilla on yleensä muita kansainvälistymiskanavia, joten he eivät ole EVS-ohjelman ensisijaista kohderyhmää.

Kiinnostuitko?

Etsi itsellesi EVS-tietokannasta vastaanottava organisaatio. Vastaanottavia organisaatioita voit etsiä joko maan mukaan tai esimerkiksi sinua kiinnostavan työskentelyalan (Theme) mukaan. Löydettyäsi sinua kiinnostavan vastaanottavan organisaation ota yhteyttä (yhteystiedot löydät alta) niin alamme selvittämään kanssasi, kuinka voisit päästä vapaaehtoiseksi.

Vuodessa on kolme hakuaikaa johon mennessä EVS-hankkeen rahoitustukihakemus täytyy lähettää isäntäjärjestön ja lähettävän järjestön yhdessä täyttämänä kansalliseen toimistoon (Suomessa CIMOon). 

Lue lisää täältä.

Tuemme nuorta koko hankkeen ajan. Hankkeissa mukana oleville vapaaehtoisille järjestetään valmennusta ennen hanketta, sen aikana ja sen jälkeen.

Mitä maksaa?

EVS-palvelussa ei ole ohjelmamaksua. Koordinoivalle taholle maksettava EU-tuki korvaa vapaaehtoiselle osan matkoista, maahantulovalmennuksen, vakuutuksen ja täyden ylläpidon sekä tarvittaessa paikallisliikenteen käytön kohdemaassa.

Lisäksi vapaaehtoiselle maksetaan pientä taskurahaa. Vapaaehtoiset asuvat perhemajoituksessa, soluasunnossa tai omassa asunnossa.

 

EVS-yhteyshenkilö:

Laura Heikkilä
Coordinator, International Affairs
+358 50 379 6438
laura.heikkila(at)hyria.fi

 

EU-flag-Erasmus+_vect_POS-[RGB]evs20pieni

 

Suomessa Youth in Action -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on
kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.
Julkaisua on rahoitettu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.