Motive – Monialainen tiimiyrittäjyysverkosto

Motive on kolmen osatoteuttajan yhteinen työllisyyden ja osaamisen edistämisen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke.

Hankkeen tavoitteena on:

  • Ottaa käyttöön uusia oppimisympäristöjä ja -tapoja, mm. kokeilla työvaltaista, tiimipohjaista opiskelua perustettavassa osuuskunnassa ja POP UP -tapahtumissa
  • Luoda joustavia oppimispolkuja yli organisaatiorajojen.
  • Lisätä moniosaajuutta ja yrittäjämäistä työskentelytapaa.
  • Synnyttää uutta pedagogista osaamista.
  • Tukea nuorten siirtymistä työelämään.

Lue lisää hankkeen kotisivuilta.