Osuma – maahanmuuttajien osaaminen ja työllistymispolut näkyviksi

Osuma-hanke toteutettiin 1.1.2015 – 30.6.2017.

Osuma-hankkeen päätavoite oli kehittää alueellinen maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia parantava palvelujen tuottamisen malli, joka vakiintuu osaksi hanketta toteuttavien tahojen normaalitoimintaa. Keskeistä mallissa on hanketoimijoiden välinen kiinteä yhteistyö Pohjois-Uudellamaalla sekä Riihimäen seutukunnassa maahanmuuttajien työllistymistä edistävissä palveluissa. Mallin kehittämisen myötä maahanmuuttajien ohjautuminen työllistymistä edistävien ohjaus- ja koulutuspalvelujen piiriin tehostuu ja heille tuotettavien ohjaus- ja koulutuspalvelujen tarjonta alueella laajenee.

Osuma-hankkeessa laadittiin Henkilöstön perehdyttämisen uudet haasteet -julkaisu. Tutustu julkaisuun tästä.

Osumassa säätiön hankekumppaneina toimivat Hyria, HAMK, Laurea sekä Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy.

Lue lisää hankkeesta Hyrian kotisivuilta.