Facebook Instagram Youtube Hraks in english

Enemmän mahdollisuuksia hyvään elämään.

Puh. 019 778 3000 | Ota yhteyttä

Hyria julkaisi turvaohjeet henkilöstölle, opiskelijoille ja asiakkaille

Hyria julkaisi turvaohjeet henkilöstölle, opiskelijoille ja asiakkaille

Hyrian palveluiden avautuessa elokuussa, toivotamme opiskelijamme ja asiakkaamme jälleen tervetulleeksi Hyrian tiloihin. Uusilla yhteishaun kautta tulevilla opiskelijoilla oppimisvuosi alkaa keskiviikkona 5.8. Ensimmäisen päivän saapumisohjeet on julkaistu Hyrian nettisivuilla.

Koronaviruksen aiheuttama tartuntariski ei ole väistynyt, vaikka tartuntojen ilmaantuvuus on elokuun alkaessa alhainen. Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin ei ole toistaiseksi olemassa lääkettä eikä rokotetta. Kesälomakauden päättyessä ihmisten kohtaamiset lisääntyvät ja tartuntojen mahdollisuus on edelleen otettava huomioon. Olemme tehneet parhaamme, jotta opiskelu ja valmennus voi jatkua pandemian aikanakin mahdollisimman häiriöttömästi – ja ennen kaikkea turvallisesti.

Alla olevat turvaohjeet on julkaistu Hyrian henkilöstölle, opiskelijoille ja asiakkaille. Tärkeintä on, että henkilöt, joilla on vähäisiäkin oireita, jäävät kotiin. Toimipisteissä pidetään riittävät turvaetäisyydet ja huolehditaan hyvästä käsihygieniasta.

Ajantasainen info koronaviruksen vuoksi voimassa olevista erityisjärjestelyistä on aina osoitteessa: www.hyria.fi/koronainfo.

Yleiset toimintaohjeet

 1. Vältä lähikontakteja. Pidä kahden metrin välimatka toisiin ihmisiin. Hyriassa lähiopetusta/-valmennusta annetaan niin, että turvaetäisyydet kyetään mahdollisimman hyvin säilyttämään. Opiskelijoita/asiakkaita esimerkiksi jaetaan eri tiloihin pienemmiksi ryhmiksi tai ajallisesti eri aikaan kokoontuviksi ryhmiksi. Osa opiskelijoista/asiakkaista voi osallistua lähiopetukseen/-valmennukseen ja osa tehdä tehtäviään etäyhteyden avulla kotoa käsin. Kampuksilla yhtäaikaisesti olevien henkilöiden määrä on rajoitettu pienemmäksi kuin normaalisti. Opiskelijan työjärjestykseen merkitään etä- ja verkko-opetuspäivät keltaisella huomiovärillä, jotta opiskelijan on helpompi hahmottaa, milloin ei tulla paikan päälle kampukselle. Opiskelijan on tärkeää seurata saamaansa työjärjestystä.

2. Vältä tarpeettomia kontakteja. Hyriassa opiskelija-/asiakas-/henkilöstöryhmät pidetään erillään niin, etteivät toisistaan riippumattomat ryhmät tarpeettomasti kohtaa toisiaan. Kenenkään ei tule tarpeettomasti liikkua toimipisteiden välillä tai kampuksen eri osien välillä. Kohtaamisten rajoitukset ovat tehokkaita vain, jos niitä kyetään noudattamaan myös taukojen aikana. Eri ryhmien yhteen kokoontumisia tulee välttää myös kampusten piha-alueilla.

3. Noudata hygieniaohjeita.

• Pese kädet huolellisesti ja riittävän usein, vähintään 20 sekunnin ajan kerrallaan. Käytä lämmintä vettä ja nestesaippuaa. Ota tavaksi pestä kädet aina, kun saavut tilaan ja poistut tilasta. Pese kädet myös, kun kosket pintoihin, joihin muutkin koskevat. Käytä käsidesiä, jos et voi pestä käsiäsi vedellä ja saippualla.   
• Vältä kasvojen alueen koskettelua, jotta käsissä mahdollisesti olevat taudinaiheuttajat eivät pääsisi kasvojen kautta nenään, suuhun tai silmiin.
• Jos sinun on yskittävä tai aivastettava, peitä suu ja nenä nenäliinalla tai yski/aivasta hihaan.
• Älä koskettele kännykkää vessassa. Puhdista puhelimesi säännöllisesti puhelinvalmistajan ohjeiden mukaan.

Toiminta ravintoloissa

Henkilö, jolla on koronavirustartuntaan sopivia oireita, ei saa asioida Hyrian ravintoloissa.

Pese kädet saippualla huolellisesti ennen ravintolaan saapumista. Käytä käsidesiä linjaston alkupäässä.

Hyrian ravintoloissa ruokailuaikoja on porrastettu siten, että ruokailevat ryhmät pysyvät riittävän pieninä eivätkä ruokailevat ryhmät kohtaa. Aamupuuro- ja aamupalatarjoilu on toistaiseksi tauolla. Ravintoloissa tulee säilyttää kahden metrin turvaetäisyys toisiin henkilöihin ja jokaisella asiakkaalla on oltava istumapaikka. Lattioihin on asennettu tarroja, jotka muistuttavat turvaetäisyydestä. Kassapisteillä on pisarasuojapleksit ja ravintoloiden henkilökunnalla on mahdollisuus käyttää suojavisiireitä.

Rajoituksia tilojen käyttöön

• Opiskelijoiden/asiakkaiden omaehtoinen kuntosalien iltakäyttö on toistaiseksi kielletty.
• Jos kampuksella on osoitettu eri reitit sisään ja ulos kulkemista varten, opastettuja kulkusuuntia on noudatettava, jotta tarpeettomilta kohtaamisilta ulko-ovilla vältytään.
• Hyria ei vuokraa tilojaan ulkopuolisille käyttäjille 9.10.2020 saakka. Hyria tarvitsee tilat omaan käyttöön, jotta toimintaa voidaan järjestää turvaetäisyydet säilyttäen.

Lähi- ja etäopetuksen mallit

Jotta turvallinen työskentely Hyrian toimipisteissä varmistetaan, lähi- ja etäopetusta käytetään rinnakkain vaihdellen. Uusille, aloittaville opiskelijoille turvataan mahdollisimman suuri lähiopetuksen määrä. Jatkavien opiskelijoiden etätoteutusten määrä voi olla poikkeuksellisista olosuhteista johtuen tavanomaista suurempi.

Nykyisin opiskelijoilla on monia erilaisia tapoja valmistua ammattiin, eikä yhtä kaikille soveltuvaa mallia ole ollut normaalioloissakaan. Erilaisten toteutusvaihtoehtojen kirjoa hyödyntäen opiskelijoiden oppimista kyetään tukemaan koronaepidemiasta huolimatta.

Lähiopetuksen rinnalla etäopiskelua voi toteuttaa erilaisin tavoin:

Itsenäinen opiskelu
Opiskelija tutustuu materiaaliin ja tekee tehtäviä itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Oppimista ei ohjata reaaliaikaisesti tietyssä ympäristössä. Ohjausta ja tukea on kuitenkin tarjolla.

Varsinainen etäopetus
Opetus tapahtuu reaaliaikaisesti verkossa hyödyntäen erilaisia tieto- ja viestintäteknologian välineitä ja ohjelmia. Etäopetus on toisin sanoen verkossa tapahtuvaa lähiopetusta.

Monimuoto-opetus
Itsenäinen opiskelu ja etäopetus vuorottelevat niin, että pääpaino kuitenkin itsenäisellä opiskelulla.

Ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia on muutettu väliaikaisesti näyttöjen osalta. Jos tutkinnon osien edellyttämän ammattitaidon ja osaamisen näyttöä ei koronaepidemiasta johtuvista syistä voida toteuttaa aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa, ammattitaito ja osaaminen voidaan osoittaa suorittamalla muita käytännön tehtäviä, jotka mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita ja -prosesseja. Lisäksi näytössä osoitettua osaamista voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla aiempaa joustavammin.

Matkustusohjeet

Hyria ei järjestä ulkomaille suuntautuvia opiskelijavaihtoja tai työmatkoja. Hyriassa ei myöskään oteta vastaan ulkomailta tulevia vieraita tai vaihto-opiskelijoita. Rajoitukset ovat voimassa ainakin vuoden 2020 loppuun saakka.

Hyria ei suosittele matkustamaan ulkomaille myöskään vapaa-ajalla. Henkilön tulee jäädä Suomessa kahdeksi viikoksi kotiin matkan jälkeen, mikäli hän saapuu niistä maista, joista saapuville vapaaehtoista karanteenia suositellaan. Ajantasainen suositus löytyy valtioneuvoston verkkosivuilta.

Jos et voi välttää joukkoliikenteen käyttämistä, muista pitää riittävä turvaetäisyys muihin matkustajiin. Voit vaikuttaa kaikkien matkustajien turvallisuuteen hankkimalla käyttöösi kasvomaskin.

Mitä teen, jos minulla on oireita?

 Jos sinulla on lieviäkin oireita, älä tulee kouluun tai palveluihin, vaan jää kotiin! Ilmoita poissaolosta normaalisti.

Koronaviruksen tyypillisiä oireita ovat yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut ja päänsärky. Tähän mennessä suurin osa sairastuneista on saanut vain lieviä oireita. Voit sairastaa kotona. Vältä sosiaalisia kontakteja. Opiskeluun tai palveluihin voi palata kolmen oireettoman päivän jälkeen, ellei lääkäri ole määrännyt toisin.

Hoitoon kannattaa hakeutua, mikäli henkeä alkaa ahdistaa tai yleisvointi heikkenee. Ota yhteys omaan terveysasemaan puhelimitse. Saat ohjeet covid-näytteenottoon hakeutumiseen.

Jos saat covid-testissä positiivisen tuloksen, terveydenhuolto selvittää lähikontaktisi oireiselta ajalta ja edeltävän 24 tunnin ajalta. Lähikontaktit ovat henkilöitä, joiden kanssa olet ollut samassa huonetilassa yli 15 minuuttia. Tartuntatautilain nojalla nämä henkilöt määrätään kotikaranteeniin 14 vuorokauden ajaksi viimeisimmästä altistuspäivästä laskien.

Jos saat oireita kesken päivän, ota yhteyttä vastuuvalmentajaasi tai muuhun Hyrian henkilökuntaan kuuluvaan. Henkilökunta on opastettu toimimaan oikein näissä tilanteissa. Sairastunut lähetetään kotiin. Alaikäisen huoltajalle ilmoitetaan asiasta, ja sovitaan nopeasta kotiin menosta. Ennen kotiin lähettämistä selvitetään oireilevan lähikontaktit. Hyrian tietosuojavastaava kerää nämä tiedot, ja niitä säilytetään siihen saakka, kunnes tiedetään, onko terveydenhuollon viranomaisilla tarve saada tietoja käyttöönsä tartuntatautilain mukaisesti. Kotimatkalla tulee välttää kontakteja ja kulkemista julkisilla kulkuvälineillä. Jos opiskelijaa/asiakasta ei voida lähettää kotiin tai huoltajaa joudutaan odottamaan, on yksiköissä järjestetty altistuneelle turvallinen ja asianmukainen odotustila.

Terveydenhuollon ohje on, että oireilevan lähettäminen kotiin ei vaikuta muuhun opiskelijaryhmään, eli opetusta/palvelua voidaan jatkaa, kun oireilevan lähikontaktit on kartoitettu. Kunkin alan koulutuspäällikkö/toimialapäällikkö voi päättää kokonaisen opiskelija-/asiakasryhmän lähettämisestä kotiin kesken työpäivän, jos tarve näin vaatii.

Älä levitä huhuja: Jokainen aivastus ei ole merkki koronatartunnasta, älä uskottele muitakaan luulemaan niin. Älä vitsaile tartunnasta. Seuraa Hyrian verkkosivuja ja somekanavia varmistaaksesi luotettavan tiedon. Jos haluat varmistua kuulemasi huhun paikkaansapitävyydestä, voit olla milloin vain yhteydessä viestintätiimiimme osoitteella: markkinointi@hyria.fi.

Hyriassa toimimme vastuullisesti, ja olemme terveydenhuollon viranomaisten kanssa yhteydessä altistuneisiin, mikäli laboratoriovarmennettuja koronatapauksia tulisi ilmi Hyrian toiminnassa. Tähän mennessä Hyrian oppimisympäristöissä ei ole tullut ilmi yhtäkään koronatartuntaa.

• Hengitystieoireissa ei tule kääntyä Hyriassa palvelevien terveydenhoitajien puoleen – hengitystieoireet hoidetaan omilla terveysasemilla.
• Keusoten asiakkaille on avattu koronahoitopuhelin p. 019 226 0099 (ma–su klo 8–20). Jos ylähengitystieoireiden kanssa ei enää pärjää kotona, voi soittaa koronahoitopuhelimeen tai tehdä sähköisen oirearvion (https://pro.klinik.fi//contact/keusote). Aukioloaikojen ulkopuolella ole yhteydessä Uudellamaalla Päivystysapuun numerossa 116117.
• Kanta-Hämeessä oirearvion voi tehdä osoitteessa https://www.omaolo.fi/. Hoito-ohjeita voi kysyä Riihimäen seudun terveyskeskuksen Pulssi77:sta klo 8–22 numerosta p. 019 758 5600 ja klo 22–8 sekä viikonloppuisin Kanta-Hämeen keskussairaalan ensiavusta numerosta p. 03 629 4500. Vältä keskussairaalan puhelinnumeron kuormittamista tiedusteluilla, jotka voi tehdä omalle terveysasemallesi.

Henkilösuojaimet

Tällä hetkellä Suomessa ei suositella suojamaskien käyttöä oppilaitoksissa. Hyria on varautunut antamaan ohjeita ja määräyksiä kasvosuojusten käyttämisestä, mikäli valtakunnallinen ohjeistus muuttuu.

Vaikka yleistä suositusta hengityssuojaimien käyttämisestä ei ole annettu, henkilökohtaisen suojaimen käyttäminen on sallittua. Jos päätät käyttää hengityssuojainta, opettele pukemaan ja riisumaan suojain oikein. Muista myös vaihtaa suojain puhtaaseen suojaintyypin vaatimusten mukaan. Esimerkiksi kankainen kestomaski suositellaan vaihtamaan puhtaaseen 30–60 minuutin käytön jälkeen.

Riskiryhmään kuuluvat

Hyria suhtautuu henkilöstönsä, opiskelijoidensa ja asiakkaidensa terveyteen ja turvallisuuteen vakavasti. Riskiryhmään kuuluvan opiskelijan/asiakkaan, tai opiskelijan/asiakkaan, jonka läheinen kuuluu riskiryhmään, opiskelu/palveluun osallistuminen voidaan järjestää toisin, jos se on perusteltua opiskelijan/asiakkaan tai hänen läheisensä terveydentilaan liittyvistä syistä. Tarvittaessa lääkäri arvioi, voiko opiskelija/asiakas osallistua lähiopetukseen/lähipalveluihin. Riskiryhmä tarkoittaa henkilöitä, joiden riski saada vaikea koronavirustartunta on kohonnut muuhun väestöön verrattuna. Terveyttä koskevien tietojen vaihtaminen on tehtävä tietosuojasäädöksiä noudattaen. Lääkäri voi esimerkiksi kirjoittaa lääkärintodistuksen, jossa ei ole tarkempia tietoja asianomaisen läheisen terveydentilasta, mutta josta kuitenkin käy ilmi asianomaisen kuuluminen riskiryhmään. Ota tarvittaessa yhteyttä omaan vastuuvalmentajaasi.

Laita jakoon jos tykkäsit 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email