Facebook Instagram Youtube Hraks in english

Enemmän mahdollisuuksia hyvään elämään.

Puh. 019 778 3000 | Ota yhteyttä

Hyria laajentaa etäopetusta ja -valmennusta ajalla 30.11.2020–10.1.2021

Hyria laajentaa etäopetusta ja -valmennusta ajalla 30.11.2020–10.1.2021

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti 24.11., että epidemiatilanteen hallitsemattoman leviämisen uhka on erityisesti Uudellamaalla ilmeinen. Ministeriö antoi suosituksen, että muun muassa toisen asteen opetuksessa siirrytään etäopetukseen. Ministeriö myös kehotti harkitsemaan korkean tartuntariskin julkisten tilojen käytön keskeyttämistä tilapäisesti. Suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta. Ministeriön mukaan samat ohjeet ja suositukset tulee ottaa ennakoivasti huomioon myös leviämisvaiheen välittömässä uhassa olevissa maakunnissa.

Ottaen huomioon ministeriön ohjeen, Hyria laajentaa etäopetusta ja -valmennusta ajalla maanantai 30. marraskuuta–sunnuntai 10. tammikuuta. Hyrian toimipisteissä ei ole tullut ilmi koronatartuntoja tai -altistumisia. Hyrian johtoryhmän päättämät toimenpiteet on tarkoitettu vaikutukseltaan ennaltaehkäiseviksi. Hyriassa on koko syksy hyödynnetty etä- ja lähityötä sekä ajallista vuorottelua yhdistelevää hybridimallia, jonka avulla toimipisteissä yhtäaikaa läsnä olevien henkilöiden määrää ja tarpeettomia kohtaamisia on kyetty rajoittamaan. Nyt tätä hyväksi havaittua mallia edelleen tehostetaan.

”Tiedotimme 6. lokakuuta siitä, että Hyria varautuu etäopetuksen laajenemiseen. Nyt koronatilanne on saavuttanut sen pisteen, että tätä valmiutta joudutaan käyttämään. Etämallia ehditään soveltaa noin kolme viikkoa ennen joulutauon alkamista. Toivon, että se riittää viruksen leviämisen pysäyttämiseen, jotta jokainen voi rauhoittua joulutauolle terveenä, ja pääsemme jatkamaan toimintaamme loppiaisen jälkeen samalla hybridimallilla, jota olemme koko syksyn käyttäneet”, toimitusjohtaja Pekka Vaittinen perustelee.

Tähän tiedotteeseen on koottu yleistä neuvontaa laajennetun etäopetuksen ja -valmennuksen toteutuksesta. Yksityiskohtaisemmat tiedot näiden järjestelyjen vaikutuksesta opiskelijan tai asiakkaan omaan tilanteeseen saa vastuuvalmentajalta tai muulta Hyrian yhteyshenkilöltä. Vastuuvalmentajat tiedottavat opetusjärjestelyiden muutoksista torstaina 26.11. aamupäivän aikana.

Perjantaina 27.11. Hyrian henkilöstöllä on mahdollisuus tehdä tarvittavia järjestelyjä maanantaina alkavan laajennetun etäopetuksen ja -ohjauksen valmistelua varten. Tästä johtuen perjantai saattaa olla osalle opiskelijoista opetukseton päivä. Tiedon siitä, onko perjantaina opetusta vai ei, jokainen saa omalta vastuuvalmentajaltaan.

Ohjeet ajalle 30.11.2020–10.1.2021

HENKILÖSUOJAIMET

 • Suositus kasvomaskin käyttämiseen on ollut voimassa Hyrian toimipisteissä 25.9. lähtien.
 • Hyria alkoi edellyttää maskin käyttöä yhteisten tutkinnon osien opetuksessa 7.10. lähtien.
 • Ajalla 30.11.–10.1. jokaisen on käytettävä kasvomaskia Hyrian toimipisteissä. Määräys koskee myös toimipisteissä asioivia sekä sopimusurakoitsijoita.
 • Oman kasvomaskin käyttäminen on sallittua, mutta Hyria tarjoaa kasvomaskin maksutta silloin, kun Hyria edellyttää sen käyttämistä.
 • Jos kasvomaskin käyttäminen ei ole erityisestä syystä mahdollista, sen tilalla voidaan käyttää erillisen harkinnan perusteella muuta kasvosuojainta (esim. visiiriä).
 • Kahden (2) metrin turvavälejä ja ensiluokkaista käsihygieniaa on noudatettava korostetusti.

KOULUTUSTOIMINTAA KOSKEVAT JÄRJESTELYT

 • Hyria muuttaa etätoteutuksiksi kaiken sellaisen toiminnan, joka on mahdollista järjestää etätoteutuksena.
 • Toimipisteissä on edelleen mahdollista järjestää välttämätöntä lähiopetusta, -ohjausta tai siihen verrattavaa toimintaa (esim. osaamisen näyttöjä tai valintakokeita). Välttämättömäksi katsotaan sellainen toiminta, joka ei ole lainkaan mahdollista etänä esimerkiksi siksi, että toiminta vaatii välineitä tai laitteita, joita opiskelija ei voi käyttää muualla kuin Hyrian tiloissa. Päätöksen siitä, onko jokin toiminta välttämätöntä toteuttaa lähitoteutuksena, tekee koulutus-/toimialapäällikkö. Lähiopetuksen ja -ohjauksen avulla halutaan välttää opiskelijoiden valmistumisen ja opintojen edistymisen viivästyminen.
 • Opiskelijalla on mahdollisuus lainata Chromebook-laite etäopetuksen ja -valmennuksen ajaksi. Tästä annetaan myöhemmin erillinen ohje.
 • Opiskelijoiden opintojen etenemiseen liittyviä asiakastöitä voidaan edelleen tehdä koronaohjeet ja niiden tarkoituksen toteutuminen huomioiden.
 • Työpaikalla tapahtuva oppiminen (koulutussopimukset, oppisopimukset) jatkuu, jos tilanne ei muutu työpaikkojen puolesta.  
 • Urheiluvalmennuksen lajivalmennuksia ei keskeytetä, jos liikuntatilat pysyvät avoinna.

PALVELUPISTEET

 • HyriaPiste kauppakeskus Willassa on suljettu 30.11.–10.1. Asiakaspalvelu toimii sähköpostilla, chatilla ja puhelimella normaalisti.
 • Ohjaamot toimivat normaalein aukioloajoin, mutta tehostettua koronaturvallisuutta noudattaen.
 • W&T Hyrinät toimivat väljennetysti noudattaen alaa (parturi-kampaamot, kauneushoitolat) koskevia määräyksiä. Asiakastöitä jatketaan erityisjärjestelyin, huomioiden opiskelijoiden opintojen eteneminen.
 • Uimalat toimivat kuntien ohjeiden mukaisesti.
 • Kierrätyskeskus ja kierrätysmyymälät toimivat normaalein aukioloajoin, mutta asiakasmäärää rajoittaen.
 • Puutarha- ja tilamyymälä toimii normaalein aukioloajoin, mutta asiakasmäärää rajoittaen.

VALMENNUKSIA KOSKEVAT JÄRJESTELYT

 • Kuntouttavassa työtoiminnassa ja nuorten työpajoilla toimitaan pääsääntöisesti niin kuin tähänkin asti, mutta toiminnassa ryhdytään käyttämään kasvomaskeja.
 • Jos toimintaa voidaan järjestää etänä, näin toimitaan – ottaen huomioon tilaajan edellyttämät vaatimukset.
 • Yrityksille järjestettävät valmennukset toteutetaan tilaajan edellyttämät vaatimukset huomioon ottaen. Näissäkin otetaan huomioon koronaohjeiden sisältö ja tarkoitus.

OPISKELIJAHUOLLON PALVELUT

 • Opinto-ohjausta annetaan pääsääntöisesti etänä.
 • Erityisopetusta voidaan antaa tarvittaessa lähitoteutuksena.
 • Muissa opiskelijahuollon palveluissa toimitaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Kampuskoordinaattori selvittää toimintamallit oman kampuksensa osalta. Jos palveluiden järjestämisessä tapahtuu muutoksia, niistä tiedotetaan erikseen.

HYRIAN TILOJEN KÄYTTÖ

 • Koulutustoiminnan käytössä olevien toimipisteiden ulko-ovet pidetään pääsääntöisesti lukittuna 30.11–10.1. Tämän vuoksi opetukseen tai palveluihin saapuvat henkilöt noudetaan ulko-ovelta. Ulkopuolisten henkilöiden vapaa liikkuminen Hyrian lukituissa tiloissa ei ole sallittua.

VAIKUTUKSET JOULUNAJAN TOIMINTAAN

 • Hyrillan ja Onnenhatun joululounaat pöytävarauksella voidaan järjestää, koska ravintoloissa noudatetaan erikseen ravintolatoimintaan säädettyjä ohjeita

RAVINTOLAPALVELUT

 • Ravintolapalvelut tarjoaa maksuttoman lounaan niille perustutkinto- ja Valma-opiskelijoille, jotka osallistuvat toimipisteessä välttämättömäksi katsottuun lähiopetukseen.  
 • Ravintolat saattavat palvella supistetuin aukioloajoin.
 • Lounaskahvia on tarjolla, mutta muita kahviopalveluita ei ole.
 • Laajennetun etäopetuksen ja -valmennuksen aikana järjestetään mahdollisuus noutaa ruokapaketteja. Tästä annetaan myöhemmin erillinen ohje.
Laita jakoon jos tykkäsit 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email