Facebook Instagram Youtube Hraks in english

Enemmän mahdollisuuksia hyvään elämään.

Puh. 019 778 3000 | Ota yhteyttä

Hyria valmistautuu etäopetuksen laajenemiseen

Hyria valmistautuu etäopetuksen laajenemiseen

Kasvomaskien käyttöä ryhdytään edellyttämään yhteisten tutkinnon osien opetuksessa.  

Kanta-Hämeen maakunnan pandemiaryhmästä koottu viiden terveydenhuollon edustajan niin sanottu koronanyrkki on tänään tiistaina 6.10. tiedottanut uusista Kanta-Hämeen maakuntaa koskevista suosituksista. Niin ikään pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä tiedotti uusista keinoista koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi. 

Hyria tarkastelee omissa linjauksissaan niin Uudenmaan kuin Kanta- ja Päijät-Hämeenkin tilannetta, sillä Hyrialla on ammatillisen koulutuksen toimipisteitä Helsingissä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. Muuta toimintaa on muun muassa Hausjärvellä, Lopella, Tuusulassa sekä Lahdessa.

Kanta-Hämeen suosituksessa toisen asteen oppilaitoksille suositellaan siirtymistä etäopetukseen. Kuitenkin ammatillisten oppilaitosten osalta suosituksessa kehotetaan siirtymään mahdollisuuksien mukaan porrastettuun pienryhmäopetukseen.

Hyriassa on jo aiemmin otettu käyttöön useita keinoja koronavirusepidemian hillitsemiseksi. Hyvän käsihygienian merkitystä korostetaan, ja käsidesiä on ollut tehostetusti tarjolla muun muassa ravintola- ja aulatiloissa. Välimatkasuositusta on tehostettu kiinnittämällä oikeasta turvaetäisyydestä muistuttavia tarroja lattioihin. Asiakaspalvelupisteet on varustettu suojaplekseillä. Lisäksi henkilökohtaisia suojavisiireitä ja maskeja on otettu käyttöön niissä tehtävissä, joissa niiden käyttö on ollut tarpeen. 

Niin sanottu hybridiopiskelu tarkoittaa Hyriassa sitä, että lähiopiskelu on jaettu aamu- ja iltapäivävuoroihin. Lisäksi osa opiskelusta tapahtuu etäyhteyksiä hyödyntäen. Näin kampuksilla läsnä olevien henkilöiden määrää on saatu vähennettyä. Hyriassa ne työntekijät, jotka ovat voineet siirtyä etätöihin, ovat toimineet näin koko koronaepidemian ajan. Kampuksilla kulkureitit on ohjattu niin, ettei kohtaamisia ulko-ovilla tapahtuisi. Ruokailuvuorot on porrastettu, ja kampuksilla huolehditaan siitä, etteivät toisistaan riippumattomat ryhmät kohtaa toisiaan. Hyrialaiset eivät tarpeettomasti liiku toimipisteiden välillä tai kampusten eri osien välillä. Näin Hyria on halunnut muodostaa eräänlaiset opiskelukuplat, jolloin mahdollinen altistuminen yhdessä kuplassa ei välittömästi vaikuttaisi koko kampuksen toimintaan. Yleinen kasvomaskin käyttösuositus annettiin 25.9. Hyrian ohjeita ja rajoituksia on noudatettu hyvin, eikä Hyrian toimipisteissä ole tullut ilmi vielä yhtään koronavirustartuntaa.

Hyriassa opiskelijat ja asiakkaat hankkivat kasvomaskinsa lähtökohtaisesti itse. Hyrian toiminnassa on kuitenkin tilanteita, joissa kasvomaskin käyttämistä edellytetään. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi ne, joissa opiskelijan on opetuksesta johtuvasta syystä oltava hyvin lähellä toista ihmistä tai opetukseen sisältyy toisen ihmisen koskettamista. Hyria on järjestänyt maksuttomat kasvomaskit opiskelijoille/asiakkaille niitä tilanteita varten, joissa Hyria velvoittaa kasvomaskin käyttämiseen.

Maskit käyttöön yto-opinnoissa

Hyria on päättänyt tänään laajentaa kasvomaskin käyttövelvollisuutta yhteisten tutkinnon osien opetukseen, koska näissä opiskeluryhmissä turvallisen etäisyyden säilyttäminen on vaikeaa ja näissä opinnoissa ryhmät kohtaavat osin myös toisista ryhmistä olevia opiskelijoita. Yhteisiä tutkinnon osia ovat muun muassa kieli- ja viestintäopinnot sekä matemaattis-luonnontieteelliset opinnot. Yhteisten tutkinnon osien opetuksessa kasvomaskeja ryhdytään edellyttämään heti ja opiskelijat saavat tarvitsemansa maksuttomat kasvomaskit opetuksen ajaksi luokkatiloissa.

Hyria katsoo, että jo käytössä oleva hybridiopetusmalli täyttää Kanta-Hämeen suosituksen porrastetusta opetuksesta. Hyria kuitenkin aloittaa valmistautumisen etäopetuksen laajenemiseen. Lähiopetusta, -ohjausta ja -valmennusta varaudutaan siirtämään etämalliin nopeastikin, mikäli tartuntojen määrä Hyrian toiminta-alueella edelleen kasvaa.

Hyria säätiön toiminnassa jatketaan samoilla varautumisohjeilla kuin tähänkin asti. Esimerkiksi nuorten palveluissa sekä kuntoutus- ja valmennuspalveluissa kasvomaskeja on jo nyt käytetty muun muassa asiakaspalvelupisteillä, kuljetuspalveluissa sekä silloin kun henkilöt vierailevat muussa kuin omassa toimipisteessä.

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/paakaupunkiseutu-linjasi-uusista-keinosita-kornaepidemian-leviamisen-hillitsemiseksi

Laita jakoon jos tykkäsit 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email