Tuotamme yhdessä Hyria Koulutus Oy:n kanssa alueen kouluttautumista ja työllistymistä tukevat palvelut. Säätiön säännöissä kuvataan, että säätiön tarkoituksena on huolehtia ensisijaisesti Hyvinkään – Riihimäen seudun talousalueen tarvitsemasta ammatillisesta koulutuksesta sekä sitä tukevasta nuoriin ja aikuisiin kohdistuvasta syrjäytymisen ehkäisemisestä. Säätiön ovat perustaneet Hyvinkään, Riihimäen, Hausjärven ja Lopen kunnat ja sitä johtaa hallitus, joka koostuu kuntien asettamista luottamushenkilöistä.

85 % asiakkaistamme suosittelee toimintaa

Toiminta jakautuu kahteen tulosalueeseen; sijoitus- ja omistajaohjaus -tulosalue, johtajanaan toimitusjohtaja, Pekka Vaittinen sekä Työelämäpalveluiden tulosalue, johtajanaan toiminnanjohtaja Karel McLeod Smith. Työelämäpalveluiden palvelutuotannosta sekä säätiön liiketoiminnasta kokonaisuutena vastaa palvelujohtaja Heikki Kallunki.

95 % verkostosta on kokenut, että kanssamme on helppo toimia

Yhtiöidensä kautta säätiö on aktiivinen toimija ammatillisen koulutuksen toteuttajana ja kehittäjänä. Osakkeen omistajuus koskee lähinnä Hyria koulutusta ja Suomen Ympäristöopisto Sykliä sekä Hyria palvelut Oy:tä.

76 % asiakkaistamme etenee työhön, koulutukseen tai muuhun tarvitsemaansa palveluun

Tuotamme monipuolisia ohjaus- ja valmennuspalveluita, joiden tavoitteena on parantaa kokonaisvaltaisesti toimintaan osallistuvien elämäntilannetta, edistää sosiaalista vahvistumista sekä tukea kykyä työllistyä avoimille työmarkkinoille, pääsyä koulutukseen tai muihin palveluihin. Toiminnassa edistetään säätiön arvojen ja strategian mukaisesti yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä vahvistetaan toimintaan osallistuvien omaa toimijuutta monipuolisissa valmennusyksiköissä ja tehtävissä.