Yhteiskunnassa ja toimintaympäristössämme on meneillään monia muutoksia.

Lähitulevaisuudessa työ muuttuu – ammatteja häviää ja uusia syntyy. Ohjaus- ja valmennustyön roolin merkitys kasvaa entisestään, kun yksilön osaamisen näkyväksi tekeminen painottuu vielä vahvemmin työelämäympäristöihin. Työn muuttuessa myös sen merkitys ihmisten elämässä muuttuu. Digitaalisuus ja kansainvälisyys tuovat uusia mahdollisuuksia. On entistä tärkeämpää huomioida kuinka voimme vaikuttaa toiminnallamme yksittäisten ihmisten elämänlaatuun.

Työmarkkinoiden muutokset ja kehittäminen vaikuttavat työttömien yhteiskunnalliseen asemaan. Tiedossa olevien ratkaisujen kautta työttömien asema ja mahdollisuudet kohenevat yleisesti, mutta heikoimmassa asemassa olevien ihmisten kohdalla on ennakoitavissa päinvastaista kehitystä. Meille on erityisen tärkeää turvata asiakkaidemme yhdenvertaiset mahdollisuudet yhteiskunnassa ja antaa valmiudet hyvään elämään.

Ennakoimalla toimintaympäristön muutoksia onnistumme. Saavutamme tuloksia vahvalla työelämäyhteistyöllä ja monialaisella verkostotyöllä. Olemme hyvässä vireessä ja valmiita kulkemaan kohti uutta!


Tarjoamme enemmän mahdollisuuksia hyvään elämään.

Meille on tärkeintä asiakas. Asiakaskokemus ratkaisee.

Vahvistamme ratkaisuillamme asiakkaiden unelmia ja mahdollisuuksia edetä elämässään kohti työtä, kouluttautumista tai kuntoutumista.

Teemme yhteistä työtä monialaisesti alueen toimijoiden kanssa.  Vahvalla yhteistyökumppanuudella saamme näkyviä tuloksia aikaan.


Olemme määritelleet säätiölle neljä menestystekijää.

Menestystekijät kertovat, missä asioissa onnistuminen on meille erityisen tärkeää. Niiden lisäksi olemme kuvanneet neljä tapaa toimia. Ne kertovat siitä tavasta, jolla tavoitteisiin päästään.

  • ASIAKASKOKEMUS RATKAISEE
  • OSAAVA HENKILÖSTÖ
  • ONNISTUMME YHDESSÄ
  • VAIKUTAMME YHTEISKUNNASSA

Asenne ratkaisee.

Vahvistamme asiakkaan luottamusta omien tavoitteiden saavuttamiseen. Innostamme jokaista löytämään omat kiinnostuksen kohteensa.

Kuuntelemme asiakkaitamme ja etsimme yhdessä parhaimman reitin eteenpäin.

Arvostamme yhteistä työtä, positiivinen asenne on voimavaramme. Toimimme verkostotyössä keskustelun avaajana ja luomme rohkeasti uusia toimintatapoja. Kanssamme on helppo tehdä yhteistyötä ja toimintamme tuo lisäarvoa alueelle. Haastamme ja kannustamme muutokseen ratkaisukeskeisellä asenteellamme.

Yhdessä luomme enemmän mahdollisuuksia.


Jokaisella on osaamista – teemme sen näkyväksi.

Tuomme työssämme esiin asiakkaidemme vahvuuksia ja haastamme heitä kehittämään osaamistaan henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti.

Tuomme monipuolisuutta toimintaympäristöihimme vahvojen yhteistyökumppanuuksien kautta. Haluamme toimia alallamme ja alueellamme osaamisen vahvistajana.

Toimintamme voimavara on hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö. Tuemme ammatillista kasvua työyhteisössämme.


Vaikuttavin tulos tehdään yhdessä.

Yhteisöllisyys ja osallisuus ovat voimavarojamme. Meille on tärkeää, että asiakkaamme ovat mukana rakentamassa toimintaamme.

Tuotamme yhdessä Hyrian kanssa alueen koulutusta sekä työllisyyttä tukevaa palvelua tehokkaasti ja vaikuttavasti. Henkilöstö osallistuu kehittämistyöhön. Jokaisen panos on tärkeä. Jaamme hyviä käytänteitä ja uskallamme haastaa myös toisiamme kokeilemaan uusia asioita.

Toimimme alueella aktiivisena verkostoyhteistyön ylläpitäjänä. Rakennamme vuoropuhelun pohjalta yhteiset tavoitteet, joiden avulla yhteisen työn tekeminen onnistuu joustavasti. Tarvitsemme toisiamme onnistuaksemme.


Toimimme alamme edelläkävijänä.

Uskallamme tukea myös rohkeita ja erilaisia tavoitteita. Jokainen pieni askel eteenpäin on arvokas. Ymmärrämme, että muutokset vaativat aikaa. Iloitsemme jokaisesta onnistumisesta yhdessä.

Kannustamme asiakkaitamme toimimaan tavoitteidensa eteen ja kokeilemaan uusia asioita. Hyödynnämme monialaista kumppanuuttamme opintoihin ja työelämään siirtyessä. Tuemme siirtymässä olevia asiakkaitamme ja olemme tarvittaessa apuna uudessa elämäntilanteessa.

Vaikutamme aktiivisesti sekä alueellisissa että valtakunnallisissa verkostoissa. Meillä on rohkeutta rakentaa tulevaisuutta.


Ihmisyys on toimintamme perusta

Intohimonamme on oikea asenne

Työotteemme on raikas ja tavoitteellinen

Toimimme turvallisena yhteisönä osana yhteiskuntaa

Ratkaisumme ovat vastuullisia

Näihin olemme yhdessä sitoutuneet.