Facebook Instagram Youtube Hraks in english

Enemmän mahdollisuuksia hyvään elämään.

Puh. 019 778 3000 | Ota yhteyttä

Hyriassa voi opiskella perustutkinnon Vahva-pienryhmässä

Hyriassa voi opiskella perustutkinnon Vahva-pienryhmässä

Hyriassa alkaa syksyllä 2020 ensimmäistä kertaa kolmella eri alalla ammatilliseen perustutkintoon tähtäävät Vahvasti ammattiin -pienryhmät.

VAHVA-ryhmät sopivat hakijoille, jotka ovat esimerkiksi yläkoulussa tottuneet opiskelemaan pienemmässä ryhmässä lievien oppimisvaikeuksien, keskittymiseen tai elämänhallintaan liittyvien haasteiden takia. Ryhmässä oppiminen toteutetaan hyvin käytännönläheisesti pääsääntöisesti tekemällä oppien. Ryhmään valitaan maksimissaan 8 opiskelijaa/tutkinto.

VAHVA-ryhmät alkavat seuraavissa tutkinnoissa:

Lisää tietoa pienryhmiin hakemisesta löydät alla olevan linkin takaa.

https://www.hyria.fi/koulutukset/hae_yhteishaussa/koulutukseen_hakeminen/yhteishaku/vahva-ryhmat

Voit myös laittaa meiliä: opinto-ohjaajat@hyria.fi

Hyria käyttää Vahva-ryhmiin valtion jakamaa lisärahoitusta

VAHVA-pienryhmien toiminta on mahdollista valtion ammatilliselle koulutukselle jakaman lisärahoituksen ansiosta. Viime vuoden loppupuolella opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi ammatilliselle koulutukselle jakamastaan 20 miljoonan euron lisärahoituksesta Hyrialle 370 000 euroa. Tänä vuonna valtio jakaa lisää rahaa ammatillisen koulutuksen opetukseen ja ohjaukseen 80 miljoonaa euroa, joka jakaantuu koulutusten järjestäjien kesken.

Rahoituksen voi käyttää opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin. Hyriassa rahoitusta kohdennetaan ensisijaisesti keskeyttämisten vähentämiseen mm. VAHVA-pienryhmien avulla.

Muita käytännön toimia voivat olla esimerkiksi ammattialasuuntautuneet ammatilliseen koulutukseen valmistavat koulutukset, yhteisöllisyyttä vahvistavat toimet kampuksilla, kokonaan työpaikoille vietävä koulutus sekä työpaikoilla työtehtävien yhteydessä tehtävä osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.

Laita jakoon jos tykkäsit 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email