Facebook Instagram Youtube Hraks in english

Enemmän mahdollisuuksia hyvään elämään.

Puh. 019 778 3000 | Ota yhteyttä

Työkykyinen-hanke etsii osatyökykyisille töitä – Jaanan, Tanjan ja Elisan käytössä hyvin konkreettiset keinot

Työkykyinen-hanke etsii osatyökykyisille töitä – Jaanan, Tanjan ja Elisan käytössä hyvin konkreettiset keinot

Vuoden alussa Lahdessa ja sen ympäryskunnissa startannut hanke auttaa työtä ja tekijää kohtaamaan ihan uudenlaisella toimintatavalla.

Työkykyinen hanke antaa työnhakijalle käytännönläheistä apua sekä tukea työllistymiseen esimerkiksi auttamalla mm. ansioluettelon päivittämisessä. Yritystä hanke auttaa löytämään työlle tekijän esimerkiksi työtehtäviä toimeksiannoiksi pilkkomalla.

Kaksi vuotta kestävä hanke on suunnattu ensisijaisesti osatyökykyisille, mutta mukaan voi hakeutua myös muut työnhakijat, joilla on halua tehdä työtä joko kokoaikaisesti tai osittaista työpäivää tai -viikkoa.

-Riittää, että on motivaatio työllistyä!

Tätä hankkeessa tehdään

Hankkeen tiimiin kuuluvat Jaana, Tanja ja Elisa. 

Hankkeeseen pääsee mukaan te-toimiston kautta, jonka jälkeen Jaana kontaktoi sekä haastattelee asiakkaan ja ohjaa hänet työpaikkaohjaajan valmennukseen. Yksilöllinen polku työelämään voi kulkea myös muita työllistymistä edistäviä kanavia hyödyntäen. Kokonaisvastuu asiakasprosessista on Jaanalla.

Tanja ja Elisa valmentavat työnantajaa työtehtävien räätälöimisessä ja pilkkomisessa sopivanmuotoisiksi toimeksiannoiksi, perehdyttävät työntekijän tulevaan työtehtäväänsä tai toimeksiantoon sekä tukevat ja auttavat työntekijää työllistymisen polulla muun muassa vahvuuksien ja osaamisen kartoittamisessa, ansioluettelon päivittämisessä ja työhakemuksen laatimisessa.

Lisäksi tehdään työpaikkavierailuja ja tutustutaan alueen oppilaitoksiin.

Hankkeen tiimi avustaa myös tarvittaessa työsopimusasioissa sekä tukee työnantajaa työsuhteen alussa.

Tavoitteena on, että osatyökykyiselle asiakkaalle muodostuu yksilöllinen polku työelämään.

Hanketta koordinoi Hyria säätiö, jolla on runsaasti kokemusta hanketoiminnasta sekä osaavat tekijät hankehallintoa hoitamassa.

FAKTAA: Mitä on osatyökykyisyys?

  • Osatyökykyisyys on yksilöllistä ja sidoksissa osatyökykyisyyden syyhyn, työhön ja työn vaatimuksiin.
  • Työtä mukauttamalla työkyvyn alenema ei useinkaan vaikuta työpanokseen.
  • Osatyökykyisten työpanos voidaan saada käyttöön työtehtäviä ja -aikoja räätälöimällä sekä pienillä työolojen muutoksilla.
  • Osatyökykyisiä voivat olla esimerkiksi vammaiset, pitkäaikaissairaat, vakavasta sairaudesta toipuvat, elämänkriisin kokeneet. Osatyökykyisiä voivat olla myös pitkäaikaistyöttömät, joiden työ- ja toimintakyky on alentunut vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden takia.
  • Työkyky voi vaihdella elämän eri vaiheissa. Osatyökykyisyys voi olla myös tilapäistä. Lähde: stm.fi

Laita jakoon jos tykkäsit 🙂Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email