Hyria säätiö on mukana Keski-Uudenmaan valinnanvapauskokeilussa henkilökohtaisen budjetin osalta. Henkilökohtainen budjetti on tarkoitettu niille kuntalaisille, jotka tarvitsevat paljon sosiaali- ja terveyspalveluita. Henkilökohtainen budjetti lasketaan asiakkaan palveluntarpeenarvion perusteella. Palveluntarpeenarviosta muodostuu budjetti, jonka käyttöä asiakas voi miettiä yhdessä kunnan asiakasohjaajan kanssa.

Sinulla on mahdollisuus osallistua työtoimintaan KIKE Kierrätyskeskuksen valmennusympäristössä pääasiassa kierrätyksen ja logistiikan sekä kaupan- ja asiakaspalvelun aloilla. Toiminta sisältää työskentelyn kierrätyskeskuksen työtehtävissä työvalmentajan/työnjohtajan ohjauksella, yksilöllisen tuen sosiaalihuollon ammattioikeuden omaavalta henkilöltä, hyvinvointia tukevaa toimintaa, ryhmävalmennusta, vertaistuellisen toimintaympäristön sekä lämpimän aterian/aamupalan. Voit valita toiminnoista tarpeitasi vastaavia palveluja. Valmennuksessamme on työelämälähtöinen ote ja keskeistä toiminnassamme on sinun yksilölliset tavoitteet. Toiminta tapahtuu aamu- ja päivävuoroissa arkisin 8.00 – 17.00 välisenä aikana ja lauantaisin klo 10.00-14.00.

Valmennusympäristö
Hyvinkää Kike Kierrätyskeskus

Henkilökohtaisen budjetin palveluvalikon laajentamista Hyria säätiön osalta työstetään parhaillaan.

Yhteyshenkilö
Katja Berg, toimialapäällikkö | 040 717 1318