Ammatilliset opinnot koulutussopimuksella

Säätiölle voivat hakeutua myös alle 29-vuotiaat opiskelijat, joiden opinnot ovat vaarassa keskeytyä. Tarjoamme tukea elämänhallintataitojen, toimintakyvyn sekä opiskelumotivaation vahvistamiseen sekä opintojen tuettuun edistämiseen. Valmennusjakson jälkeen opiskelija siirtyy takaisin opintoihinsa tai muuhun tarvitsemaansa palveluun. Räätälöimme yhdessä riittävät osaamispisteet seuraavista sisällöistä: Arjen hallintataidot, työelämätaidot, hyvinvointi, luonto ja liikunta, vuorovaikutustaidot, itsetuntemus, luovat menetelmät ja ammattiopinnot.

Ohjausalan opiskelijoiden työharjoittelu
(sosionomi, yhteisöpedagogi, nuoriso- ja yhteisön ohjaaja, lähihoitaja)

Tarjoamme loistavan näköalapaikan asiakkaiden parissa työskentelyyn. Meidän toiminnoista löytyy työpajatoiminnan lisäksi kuntoutus- ja valmennuspalveluita, Ohjaamo-toimintaa, etsivää nuorisotyötä, työhönvalmennusta ja erilaisia hankkeita. Harjoittelu räätälöidään aina opiskelijalle sopivaksi oman mielenkiinnon, olemassa olevan osaamisen ja harjoittelun tavoitteiden mukaan. Meillä otetaan aidosti osaksi työyhteisöä ja annetaan vastuuta jokaisen omien kykyjen mukaan.

AMK-opiskelijoiden projektit ja opinnäytetyöt

Otamme mielellämme vastaan ideoita yhteistyöprojekteista. Idean tai kehittämistarpeen pohjalta tehdään toteutussuunnitelma, jonka mukaan projektia / opinnäytetyötä lähdetään toteuttamaan.  Aloituspalaverissa tehdään vähintään alustava suunnitelma opinnäytetyön / projektin sisällöstä ja sovitaan aikataulusta, raportoinnista, vastuualueista ja salassapitovelvollisuudesta. Ohjaaja on opiskelijan tukena ja antaa tarvittavat tiedot sekä ohjeet opiskelijalle. Valmistuneet tuotokset ja opinnäytetöistä saadut tulokset jaetaan säätiön henkilöstön kesken sekä mahdollisille yhteistyökumppaneille.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Anna Korhonen, anna.korhonen(at)hyria.fi p. 040 631 6867