Sosiaalinen kuntoutus on työikäisille henkilöille, joille kuntouttava työtoiminta ei ole oikea-aikainen palvelu tai jotka ovat esimerkiksi kuntoutustuella tai määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä. Sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan henkilön yhteiskunnallista osallisuutta vahvistamalla kuntoutettavan sosiaalista toimintakykyä ja sosiaalista vuorovaikutusta. Toimintaan on mahdollisuus osallistua 1-5 päivänä viikossa.

Sisältö ja kesto suunnitellaan sinun tarpeesi ja tavoitteidesi mukaisesti. Tavoitteinasi voi olla esimerkiksi mielekkään sisällön saaminen arkeen, elämänhallinnan vahvistuminen, terveyden ja hyvinvoinnin koheneminen, toimiminen sosiaalisessa yhteisössä sekä työelämävalmiuksien kohentuminen.

Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminta

Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimintaa toteutetaan Hyvinkäällä NASTA:n ja Välenojan valmennusympäristöissä. Välenojalla pääset osallistumaan matalan kynnyksen ryhmätoimintaan vertaistuellisessa ympäristössä, jossa valmistetaan päivittäin lounas. Aamupäivisin on ohjattua ryhmätoimintaa ja iltapäivisin on teemoitettuja vertaisryhmätoimintoja; maanantaisin naistenryhmä, tiistaisin vertaisryhmä päihteiden käytön lopettamisen tueksi, keskiviikkoisin vertaisryhmä päihteiden käytön lopettamisen tueksi (26–35-vuotiaille) ja torstaisin 18–25-vuotiaille suunnattu ryhmä.

NASTA:ssa sosiaalista kuntoutusta toteutetaan starttivalmennusryhmässä, päivänä viikossa joka on tarkoitettu 17-28 vuotiaille nuorille. Starttivalmennuksessa pääset osallistumaan matalan kynnyksen ryhmämuotoiseen toimintaan, jossa hyödynnetään luonto-, ja eläinavusteista toimintaa. Valmennus sisältää erilaisia ryhmässä ja yksilöinä tehtäviä harjoituksia, joiden sisältöön ryhmäläiset saavat vaikuttaa. Säännöllisenä osana toimintaa ovat muun muassa metsäretket, tallipäivät, ruoanlaitto, tutustumiskäynnit sekä vierailijat.

Valmennusympäristöt ja yhteyshenkilöt

Hyvinkää Välenoja
Leena Moilanen | 050 564 8128

Hyvinkää NASTA
Anna Korhonen | 040 631 6867

Sosiaalisen kuntoutuksen työtoiminta

Sosiaalisen kuntoutuksen työtoimintaa toteutetaan Hyvinkäällä KIKE Kierrätyskeskuksessa, SER-Kierrätyksessä sekä Lopen ja Hausjärven valmennusympäristöissä. Työtehtävien tekemisessä saat tukea, perehdytystä ja palautetta työvalmentajalta. Saat myös tukea työelämätaitojesi kehittämiseen ja työtoiminta on työllistymisedellytyksiä edistävää toimintaa. Työtoiminnan lisäksi voit osallistua arjen taitoja vahvistavaan ryhmätoimintaan (talousosaaminen, atk-osaaminen), tutustumiskäynteihin (esim. kulttuuri, liikunta, tarkoituksenmukaiset sosiaali-, terveys- ja työelämäpalvelut) sekä vertaisryhmätoimintaan. Sinulla on myös mahdollisuus saada yksilöllistä ja ryhmämuotoista tukea ja valmennusta, jonka avulla pääset edistämään osallisuutta, elämänhallintaa, vuorovaikutustaitoja, tulevaisuudensuunnitelmia ja arjessa selviytymistä. Pitkäjänteinen yksilöllinen ohjaus ja tarvittavien palvelujen koordinointi kuuluvat palveluun.

Valmennusympäristöt ja yhteyshenkilöt

Hyvinkää KIKE Kierrätyskeskus
Jaana Rautiainen | 040 826 3024

Hyvinkää SER-Kierrätys
Marika Korpelainen | 040 549 1614
Arto Kranttila | 050 382 0224

Hausjärvi
Juuso Kerola | 040 080 4254

Loppi
Anne Aaltonen | 050 564 3812