Kuntouttava työtoiminta, kohti työelämää ja koulutusta

Tarjoamme valmennusta kohti työelämää ja koulutusta kuntouttavan työtoiminnan sopimuksella 3-4 päivänä viikossa ja päivän pituus on 4-6 tuntia. Valmennukseen on myös mahdollista osallistua työkokeilun kautta. Tavoitteena on työllistyminen, hakeutuminen koulutuksen tai muiden työllistymistä edistävien palveluiden pariin. Toimipisteissä valmennusta toteuttavat työpareina sosiaalikuraattorit/yksilöohjaajat ja työvalmentajat.

Yksilöllinen tuki ja ohjaus

Yksilöllinen tuki ja ohjaus pohjautuvat sinun tavoitteisiin ja tarpeisiin. Tuki voi olla työllistymiseen liittyvien haasteiden selvittämistä esim. terveyteen ja talousasioihin liittyen. Tuemme sinua palveluihin ohjautumisessa, tavoitteiden asettamisessa sekä ammatillisen osaamisesi ja työelämätaitojesi kehittämisessä. Omien vahvuuksien ja voimavarojen vahvistamista tukevat ohjaus, arviointi ja palautteen antaminen.

 

Työvalmennus, korttikoulutukset ja tutkinnon osien suorittaminen

Työvalmennuksessa keskitytään työelämävalmiuksien ja työkyvyn vahvistamiseen ja osaamisen kartuttamiseen. Saat tukea tavoitteiden asettamiseen sekä työelämätaitojen ja -valmiuksien kehittämiseen. Tehtävissä ohjaus, tavoitteiden mukainen sparraus ja palautteen antaminen ovat keskeinen osa valmennusta. Korttikoulutusten ja ammatillisten tutkinnon osien suorittaminen on myös mahdollista tavoitteidesi ja osaamisesi mukaisesti.

 

Työhönvalmennus

Työhönvalmennuksessa panostetaan työnhakuvalmiuksien vahvistumiseen sekä työ- ja koulutuspaikkojen etsintään. Saat henkilökohtaista tukea ja apua työnhakuasiakirjojen päivittämiseen, koulutusvaihtoehtojen kartoittamiseen ja ammatillisen suunnan etsimiseen.

 

Ryhmävalmennus ja vertaistuki

Työelämätaitojasi sekä työkykyäsi edistävät ryhmävalmennukset ja infot esim. yrittäjyydestä tai oppisopimuksesta sekä oppilaitos- ja yritysvierailut sisältyvät jaksoon. Ryhmävalmennuksen teemat pohjautuvat uuden tiedon saamiseen työmarkkinoihin ja omiin valmiuksiin liittyen. Jaksojen sisältöjä suunnitellaan yhdessä toimintaan osallistujien kanssa. Myös vertaistuelliset ryhmät kuuluvat toimintaan.

Työ –ja toimintakyvyn arviointi

Työ –ja toimintakyvyn arviointi on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille työnhakijoille. Työkyvyn arvioinnin prosessissa kartoitetaan yhdessä kanssasi työttömyyden pitkittymisen taustalla olevia työkyvyttömyyttä aiheuttavia sairauksia ja vammoja. Työkyvyn arviointi on yhteistyötä sinun ja asiaa selvittävien viranomaisten välillä, esim. oman kunnan sosiaali -ja terveystoimen, TE-palveluiden tai KELAn kanssa. Työkyvyn arviointia toteutetaan kuntouttavan työtoiminnan jaksolla, jonka aikana saadaan konkreettista tietoa työelämässä suoriutumisesta.

Valmennusympäristöt ja yhteyshenkilöt

Hyvinkää KIKE Kierrätyskeskus
Jaana Rautiainen | 040 826 3024

Hyvinkää SER-Kierrätys
Marika Korpelainen | 040 549 1614
Arto Kranttila | 050 382 0224

Hausjärvi
Juuso Kerola | 040 080 4254

Loppi
Anne Aaltonen | 050 564 3812

 

Kuntouttava työtoiminta, kohti kuntoutumista

Matalan kynnyksen ryhmätoimintaan pääset osallistumaan kuntouttavan työtoiminnan sopimuksella. Hyvinkäällä toimintaan voi osallistua myös sosiaalisen kuntoutuksen sopimuksella. Saat tukea työkyvyn ylläpitämiseen, päivärytmiin sekä päihteettömyyteen. Valmennuksen välineinä toimivat yksilöllinen tuki ja ohjaus vertaistuellisessa ryhmässä. Ryhmien sisällöt suunnitellaan osallistujien tarpeiden ja toiveiden mukaan. Kahvi/ruoka sekä bussikortti sisältyvät toimintaan. Yksilöohjaajat työskentelevät tiiviisti kanssasi tavoitteidesi toteutumiseksi.

Toiminnat muokkautuvat ja elävät osallistujien näköistä elämää turvallisessa ja ennakkoluulottomassa ympäristössä. Pääset vaihtamaan ajatuksia ja osallistumaan mielenkiintoisiin keskusteluihin erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa. Ryhmistä löytyy sija myös hiljaisemmalle kuuntelijalle. Toimintoihin sisältyy lisäksi arjen hyvinvointia tukevaa virkistystoimintaa, joka voidaan toteuttaa luonnossa retkeillen tai vaikka kulttuurista nauttien. Toimintojen aikana on mahdollista osallistua säännöllisiin liikuntatuokioihin, joiden sisällöt vaihtelevat vuodenajoista riippuen.

  • Ryhmätoimintaa järjestetään joka arkiaamu klo 8–12.
  • Vertaistuellista ryhmätoimintaa Hyvinkäällä maanantai–torstai-iltapäivisin klo 12–16.
  • Maanantaisin; naistenryhmä ja liikunta- ja hyvinvointiryhmä (Hyvinkään uimahallissa/kuntosalilla)
  • Tiistaisin; vertaisryhmä päihteiden käytön lopettamisen tueksi
  • Keskiviikkoisin; vertaisryhmä päihteiden käytön lopettamisen tueksi – suunnattu 26–35-vuotiaille
  • Torstaisin; 18–25-vuotiaille suunnattu ryhmä

 

Valmennusympäristöt ja yhteyshenkilöt

Hyvinkää Välenoja
Leena Moilanen | 050 564 8128
Vain torstain ryhmä: Jenny Moilanen | 050 382 0276

Riihimäki Asemantalo
Jenny Moilanen | 050 382 0276